Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport częściowy - Ankieta

Ankieta


Formularz konsultacji Pisa-Narew

Etap konsultacji zakończony: 04-02-2024

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - inne

inne:


Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu

Etap konsultacji zakończony: 25-01-2024

Podsumowanie etapu harmonogramu typu inne

Podsumowanie dla tego etapu konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Opiniowanie dokumentu:


Formularz konsultacji Pisa-Narew

Etap konsultacji zakończony: 04-02-2024

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - inne

inne:


Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu

Etap konsultacji zakończony: 18-02-2024

Podsumowanie etapu harmonogramu typu inne

Podsumowanie dla tego etapu konsultacji nie zostało jeszcze dodane

Do góry