Konsultacje Urzędu  Sołectwa

Projekt Statutu Sołectwa

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pisz

Konsultacje zakończone 02-08-2022

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 

Tytuł

Projekt Statutu Sołectwa

Szczegółowy opis konsultacji

Wyrażenie uwag, propozycji, opinii lub sugestii do projektu Statutu

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 7 Uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1647)

Obszar tematyczny

Sołectwa

Administrator konsultacji

Admin Adminowski

Termin konsultacji

18-07-2022 - 02-08-2022

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

03-08-2022

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 18-07-2022
18-07-2022

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Statutu Sołectwa
Termin
18-07-2022 - 02-08-2022
Koniec konsultacji: 02-08-2022

Aktywność uczestników

 

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Statutu Sołectwa

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 801 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do etapów harmonogramu


Projekt Statutu Sołectwa


Do góry