Konsultacje Urzędu  Inwestycje

Konsultacje dotyczące szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych przedmiotową sprawą. Konsultacje dotyczą kierunku rozwoju szlaku Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego, w sposób zapewniający optymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy.

Konsultacje zakończone 29-02-2024

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje dotyczące szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego

Szczegółowy opis konsultacji

W ramach projektu w gminie Pisz planowane jest powstanie Szlaku Pisa-Narew. Powstały szlak o charakterze liniowo-strefowym składać się będzie z szeregu miejsc i obiektów związanych z nadrzędną ideą stworzenia zintegrowanego Szlaku Pisa-Narew – Szlaku aktywnej turystyki wodnej i kulturowej, połączonych ze sobą wytyczoną, oznakowaną trasą oraz z infrastruktury turystycznej zlokalizowanej wzdłuż szlaku (Strefa Zamku Piskiego, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, infrastruktura turystyczna, parkingi, trasy doprowadzające, tablice informacyjne itp.).
Gmina Pisz zamierza realizować projekt w następujących punktach:
PUNKT STARTOWY I (jez. Roś, dz. o nr geod. 994, 6, 7, 28/11 obręb Pisz 1);
PUNKT POSTOJOWY I / Stanica wodna na Pisie, Strefa Zamku Piskiego (rz. Pisa dz. o nr geod. 3/1 obręb Pisz 1; dz. o nr geod. 375/4, 370/4, 375/6, 375/5, 1422, 371/2, 370/3, 370/4, 371/6, 375/1);
PUNKT POSTOJOWY II – Niedźwiedzie (rz. Pisa; dz. o nr geod. 118, 117/2, 130, 127 obręb Jagodne);
PUNKT POSTOJOWY III – Borki (rz. Pisa dz. o nr geod. 3/33 obręb Borki; dz. o nr geod. 16/2 obręb Borki);
PUNKT POSTOJOWY IV– Szast (rz. Pisa: dz. o nr geod. 134 obręb Borki; dz. o nr geod. 116/4 obręb Pogobie Średnie);
PUNKT POSTOJOWY V – Dziadowo (rz. Pisa: dz. o nr geod. 148/3 obręb Pogobie Średnie,
dz. o nr geod. 148/2 obręb Pogobie Średnie);
PUNKT POSTOJOWY VI– Jeże (rzeka Pisa; dz. o nr geod. 63/1).

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 7/24 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.Na podstawie art. 31 w zw. z art 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz Regulaminu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. poz. 1647).

Obszar tematyczny

Inwestycje

Administrator konsultacji

Mariusz Florczyk

Termin konsultacji

17-01-2024 - 29-02-2024

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje wymagające podania przy rejestracji konta numeru PESEL

Termin archiwizacji

01-03-2024

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 17-01-2024
17-01-2024

Ankieta

Tytuł
Formularz konsultacji Pisa-Narew
Termin
17-01-2024 - 04-02-2024
25-01-2024

Inne

Tytuł
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu
Termin
25-01-2024 - 25-01-2024
01-02-2024

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Formularz konsultacji Pisa-Narew
Termin
01-02-2024 - 04-02-2024
18-02-2024

Inne

Tytuł
Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu
Termin
18-02-2024 - 18-02-2024
Koniec konsultacji: 29-02-2024

Aktywność uczestników

 

  Ankieta Zobacz raport

Formularz konsultacji Pisa-Narew

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 253 6 04-02-2024, Niedz., 10:33

  Inne Zobacz raport

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 171 0 Brak

  Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Formularz konsultacji Pisa-Narew

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 184 1 04-02-2024, Niedz., 10:58

  Inne Zobacz raport

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 183 0 Brak

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Załączniki do podstawy prawnej

Załączniki do etapów harmonogramu


Formularz konsultacji Pisa-Narew

Brak załączników

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu

Brak załączników


Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Piszu

Brak załączników

Do góry